Gustaw Harnaś
ORDRE DE BATAILLE

ORDRE DE BATAILLE BATALIONU "GUSTAW"
Na dzień 31.07.1944

D-ca - kpt. sł. st. piech. Ludwik Gawrych "Gustaw"

I Kompania "Grażyna" - ppor. rez. piech. Marian Eustachy Krawczyk "Harnaś"
Zastępca - ppor. rez. piech. Józef Jabłoński "Józef'

Pluton 1119- ppor. cz. woj. Marian Gałęzowski "Marian"
Pluton 1120 - plut. pchor. Zbigniew Siciński "Kazimierz"
Pluton 1121 - plut. pchor. Bolesław Koucki "Kocio"

2 Kompania "Genowefa" - por. rez. piech. inż Mieczysław Józef Ciopa "Marabut";
Z-ca - ppor. rez. piech. Bolesław Nikodem Kostecki "Marcin";
Szef - st.sierż. "Szczerba";

Pluton 1122 - ppor. rez. art. Seweryn Krzyżanowski "Biskup"
Pluton 1123 - ppor. rez. piech. Bolesław Kostecki "Marcin"
Pluton 1124 - st. sierż. Marian Berdycki "Turek"

3 Kompania "Gertruda" - por. rez. piech. mgr Jan Hermanowski "Włodzimierz"
Z-ca - ppor. rez. piech. Stefan Zielewicz "Olcha"
Szef - kpr. pchor. Sebastian Niewiadomski "Seb"

Pluton 1125 - ppor. rez. art. Stanisław Wysocki "Ryszard"
Pluton 1126 - plut. Zygmunt Stępień "Dziarski"
Pluton 1127 - plut. Wincenty Otton Pawelski "Kroś"

4 Kompania "Harcerska" - ppor. rez. piech. Wojciech Pszczółkowski "Kostka"
Z-ca - ppor. Jerzy Łopuszański "Korwin"
Szef - plut. pchor. Witold Sadkowski "Żelazny"

Pluton I - plut. pchor. Zbigniew Fallenbuhl"Wilanowski"
Pluton II - plut. pchor. Janusz Gładych "Bemol"
Pluton III - plut. pchor. Tadeusz Iłłakowicz "Krakowski"


ORDRE DE BATAILLE BATALIONU "GUSTAW"
W czasie trwania Powstania

Dowódca:
kpt./mjr "Gustaw" Gawrych Ludwik, dowódca baonu do 6 IX, odszedł do szpitala z powodu ran odniesionych 3 VIII w czasie szturmu na koszary SS Leszno róg Żelaznej KW, VM *
Zastępca:
Adiutant: kpt./mjr, "Włodek"), Stetkiewicz Włodzimierz
Kwatermistrzostwo i służby sierż. pchr. "Eugeniusz" Krotkiewski Eugeniusz (,,1730",),:
kwatermistrz baonu ppor. "Mieczysław", Sikorski Mieczysław, poległ 3 IX na Świętokrzyskiej 20
por. "Nina", Miniewska-Kardaszewicz Zofia, zastępca kwatermistrza baonu
kpt. "Maria", Worobik-Stroynowska Władysława, kwatermistrz dowództwa baonu
Jesion, ppor., oficer żywnościowy baonu
wachm./ppor "Szarota" Labocha Zdzisław., szef służby przeciwpożarowej
"Celina" Korc Cecylia, szef służby gospodarczej
Łączniczki:
"Ludka" Dropiewska Łucja
"Hanka" Tuszko Franciszka, 11 VIII ciężko ranna na Długiej przy przenoszeniu meldunku, zmarła z ran 13 VIII w szpitalu
"Zejmiana", "Irka", łączniczka baonu od 7 VIII, ciężko ranna 11 IX w "Prudentialu" na pl. Napoleona, zmarła z ran na Jasnej

KOMPANIA "ANIELA"

Dowódca: kpt./mjr "Włodek"Stetkiewicz Włodzimierz (,,2484",), , KW
Zastępca: por./kpt "Jan Brzozowski" Kec Leon, poległ 6 IX w KKO na Czackiego róg Traugutta,
Szef: chor. "Jan", Mańkowski Jan, poległ 16IX na Mokotowskiej 41, KW

I PLUTON - ppor./por. "Czesław" Medyna Czesław, do 6 VIII., potem w PKB
plut. pchr./ppor. "Sławek" Potempski StanisławKW
plut. pchr./sierż. pchr. "Leszek", Łuniewski Lech, poległ 16 IX na Mokotowskiej 41,
Zastępca:
kpr. pchr. "Andy" Ziółkowski Andrzej), do 27 VII, jednocześnie w OS "Gustaw-Harnaś"
plut. pchr./sierż. pchr. "Leszek" Łuniewski Lech (,,1602",), do 29 VIII, potem dowódca plutonu,

2 PLUTON - ppor. "Julek", "Szybki" Chomicz Juliusz, poległ 2VIII na Sokołowskiej,
plut. pchr./sierż. pchr., "Boguś", Wolski Bogusław, poległ 16 IX na Mokotowskiej 41,
Zastępca: kpr. pchr. "Sesio", Bromberger Stanisław, poległ 19 VIII na Długiej 5,

PATROLE SANITARNE

Kirkowska vel Kipman Halina ("Baśka", "Barbara Hutorowicz"), od 7 VIII, poległa 16 IX na Mokotowskiej 41
Kostuch Maria ("Marychna"), początkowo w "Gozdawie",
Mańkowska Danuta ("Danka"), od 2 IX
Marynowska Halina ("Halszka"), od 2 IX, poprzednio w "Dysku"
Miłecka Janina (,,323", "Janka"), do 2 IX, została na St. Mieście
Paciorek Maria ("Aniela"), od 2 VIII,
Panek-Potempska Barbara ("Basia"), do 2 VIII i ponownie od 7 VIII
Siedlanowska Wanda ("Wanda"), do 7 VIII i ponownie od 10 IX,
Surała Helena ("Hela"), do 1 VIII
Szantyr Janina ("Janka"), patrolowa, do 2 IX, KW, została na St. Mieście,
Wiewiórowska Barbara ("Baśka"), do 2 VIII, potem u mjr. "Barrego", poległa 21 VIII
Wiewiórowska Krystyna ("Krysia", "Kamińska"), do 2 VIII, potem u mjr. "Barrego"

SŁUŻBA GOSPODARCZA - Koper Halina ("Halina"), od 12 IX, poległa 16 IX na Mokotowskiej 41


KOMPANIA "ANNA"

Dowódca: ppor. "Andrzej" Sanecki Andrzej, poległ 24 VIII na Kilińskiego 1,
por. "Jerzy", Lewenty Jerzy, ranny 27 VIII,
ppor./por., "Wojtek" Sarnecki Wojciech, do 7 IX,
por. "Jerzy", Lewenty Jerzy po 7 IX .

Szef:
ppor. "Goliat" Chorzewski Bogdan, poległ 13 VIII przy czołgu
sierż. pchor. "Szef",, Lurie Jerzy poległ 3 IX na Świętokrzyskiej 20.
kpr. pchr./plut. pchr. "Seb", Niewiadomski Sebastian od 14 VIII, poprzednio w "Gertrudzie"

1 PLUTON - ppor./por "Wojtek" Sarnecki Wojciech do 27 VIII, potem dowódca kompanii
ppor./por. "Stefan" Szempliński Stefan,
Zastępca:
ppor. "Łąka" Wiese Bogdan, ranny 4 VIII na Woli, od 16 VIII oficer łącznikowy

2 PLUTON - ppor."Czech", Stiller Czesław, poległ 26 VIII w katedrze Św. Jana,
ppor./por., "Wiesław" Chrzanowski Wiesław),
Zastępca:
"Stach", ppor., Krzyszkowski Stanisław poległ 5 VIII na cmentarzu Ewangelickim przy Młynarskiej
ppor. "Wiesław" Chrzanowski Wiesław., od 7 VIII do 26 VIII, potem dowódca plutonu,
plut. pchr./ppor. "Jur", Siwiec Jerzy

3 PLUTON - por. "Jerzy", Lewenty Jerzy, do 24 VIII, potem dowódca kompanii
ppor. "Jerzy", Muchniewski Jacek od 24 VIII
Zastępca:
por. "Lis", Dunin Marcinkiewicz Mikołaj, do lipca 1944, potem w "Chrobrym I"
por., "Marek", Dunin Marcinkiewicz Aleksander poległ 1 VIII w czasie patrolu w ruinach Zamku Królewskiego
ppor., "Jerzy", Muchniewski Jacek do 24 VIII, potem dowódca plutonu '

KOMPANIA "GERTRUDA" (kompania rozwiązana 14 VIII - podział na plutony niemożliwy do ustalenia)

Dowódca: por. "Włodzimierz" Hermanowski Jan, ranny 13 VIII
Zastępca: ppor. Zielewicz Stefan "Olcha", poległ 1 VIII na Chłodnej 1
Szef: kpr. pchr./plut. pchr. "Seb", Niewiadomski Sebastian, od 14 VIII w "Annie"

KOMPANIA HARCERSKA

Dowódca: ppor/por. "Kostka" Pszczółkowski Wojciech),
Szef: hm., sierż. pchr. "Żelazny", Sadkowski Witold, ciężko' ranny21 VIII, zmarł z ran 22 VIII w szpitalu na Kilińskiego,
strz./ppor.,"Andrzej", Sawicki Witold
Oficerowie do zleceń:
ppor., "Bogdan", od 7 VIII, poległ 13 VIII przy czołgu

ppor. "Stanisławski" Dobrowolski Stanisław, od 7 VIII,
ppor./por. "Korwin" Łopuszański Jerzy ,
ppor., "Pająk", Pieńkowski Mieczysław poległ 16 VIII na Podwalu (zasypany)
Oficer gospodarczy: phm. ppor. "August" Augustyński Jędrzej, poległ 13 VIII przy czołgu
Podoficer broni: strz./kpr. "Broniarz" , Mokrzyński Jerzy
Podchorąży do zleceń: kpr. pchr., "Grabowski", Krzemiński Wojciech raimy 13 VIII

1 PLUTON - plut. pchr./ppor., "Wilanowski" Fallenbuchl Zbigniew,
Zastępca: plut. pchr./sierż. pchr."Kubin", Górczyński Tadeusz

2 PLUTON - plut. pchr./ppor., "Bemol", Gładych Jan
Zastępca: kpr. pchr./plut. pchr./ppor. "Sokołowski" Mączyński Stefan, , od 2 VIII, poprzednio w kompanii "Janusza",

3 PLUTON - plut. pchr./sierż. pchrJppor., "Krakowski", Iłłakowicz Tadeusz
Zastępca: plut. pchr./sierż. pchr./ppor. "Zenon", Burmeister Kazimierz

HARCERSKI PLUTON LĄCZNIKOW - "Kamil", Braun Kamil zmarł 3 VIII w szpitalu Św. Łazarza
phm., kpr. pchr., Bałaban Tadeusz "Kruk", poległ 13 VIII przy czołgu
"Wiktor", Piasecki Witold KW

ODDZIAŁ SPECJALNY "JULIUSZ"

Dowódca: por., "Juliusz", Urbanyi Zygfryd Maria poległ 9 VIII, Leszno-Rymarska przy barykadzie,
ppor.,"Ryś", od 13 ;VIII, poprzednio w "Pięści", zaginął 21 VIII na patrolu w rejonie St. Miasta
ppor "Mirecki Edward", "Książę" Jamnicki Edward
ppor., "Ira", Wesołowski Mirosław poległ 31 VIII Piwna-Piekarska
Salwa Ignacy kpr. pchr./ppor., "Olek", aresztowany w listopadzie 1944, rozstrzelany przez Niemców 15 I 1945 w Krakowie,

ORDRE DE BATAILLE BATALIONU "HARNAŚ"

Dowódca: ppor./por./kpt., "Harnaś", Krawczyk Marian Eustachy poległ 3 IX na Świętokrzyskiej róg Mazowieckiej,
Adiutant: st. sierż./ppor. "Eleszkiewicz", Taff Romuald
Oficerowie do zleceń:
ppor., "Gienek", Jezierski Eugeniusz, poległ 5 VIII na Krak. Przedmieściu przy MSW,
kpt. "Janusz" Juszkiewicz Jan (,,1427",),., oficer w dyspozycji "Montera"
ppor., Matysek Konstanty, poległ 1 IX na Traugutta
ppor. "Jan" Kruzenstern Jan),
ppor., "Kazimierz" Różycki Kazimierz, poległ 13 IX na Żurawiej
rtm., "Witold" Szcześniewski Witold, poległ 14 IX na Hożej 8
ppor./por. "Kaszub" Wojewódzki Władysław
wachm. pchr., "Lutek", Lutostański Jan od 7 VIII, poprzednio w "Annie", ciężko ranny 3 IX
Oficer broni: ppor "Konrad", Niklewicz Konrad
Lekarz: dr "Zdzisław"Lewi Józef
Kwatermistrzostwo: plut. "Janek"), Augustynowicz Jan.
Łączność: "187" Dubowska Maria

KOMPANIA GENOWEFA (Lista niepełna - podział na plutony niemożliwy do ustalenia.)
Dowódca: por., "Marabut" Ciopa Mieczysław poległ 5 VIII 44 na Świętokrzyskiej róg Czackiego, ppor. "Marcin" Kostecki Bolesław
Zastępca: st. sierż. "Turek" Berdycki Marian
Szef: st. sierż "Szczerba"
Dowódca l plutonu:
ppor./por. "Biskup" Krzyżanowski Seweryn, ranny 1 VIII, od 15 VIII dowódca OS "Gustaw-Harnaś",
kpr; pchor., "Góral" Góralski Tadeusz
Dowódca 2 plutonu:
ppor "Marcin", Kostecki Bolesław, od 5 VIII dowódca kompanii
kpr. pchr., "Żar", Klepa Andrzej, poległ 2 IX w ogrodzie pałacu Raczyńskich na Traugutta Dowódca 3 plutonu: Berdycki Marian (,,1275", "Turek"), st. sierż., od 5 VIII dowódca dowódcy kompanii
kpr. pchr. "Trzaska",Konopacki Tadeusz, od 20 VIII w OS "Gustaw-Harnaś"
kpr. pchr., "Dębicz" Czajkowski Zbigniew
Oficer łącznikowy: "Hel", ppor., od 5 VIII
Podoficer żywnościowy: "Athos" Żuchlewski Roman

KOMPANIA "GRAŻYNA"

Dowódca: ppor./por./kpt., "Harnaś" Krawczyk Marian Eustachy, do 5 VIII, potem dowódca baonu,
por., "Józef", Jabłoński Józef, ranny 15 VIII na Mazowieckiej 2/4, zmarł z ran 4 IX w szpitalu na Jasnej
ppor., "Ludwik", Lawiński Tadeusz Ludwik, odszedł 7IX
ppor "Jan", Kruzenstern Jan.
kpr. pchr,/plut. pchr., ("Niesiołowski"), Benedykciński Ryszard zaginął 17 IX na Solcu koło przystani "Syrena" przy przeprawie przez Wisłę
kpr. pchr., "Wiera", Wojtkiewicz Jan, 22 IX przedostał się na Pragę

1 PLUTON - kpr. pchr./ppor. "Marian"Gałęzowski Marian
Zastępca: kpr. pchr. "Poraj" Medwadowski Stefan,

2 PLUTON - kpr. pchr./ppor. "Kazik" Siciński Zbigniew

3 PLUTON - plut. pchr. "Kocio" Koucki Bolesław, poległ 15 VIII na Mazowieckiej 2/4,
kpr. pchr., "Jurek" Cichoński-Wąż Jerzy, poległ 28 VIII w ruinach domu na Traugutta 1
kpr. pchr./plut. pchr. "Niesiołowski", Benedykciński Ryszard

KOMPANIA "JANUSZ" (Lista niepełna - podział na plutony niemożliwy do ustalenia.)

Dowódca: sierż./por., "Janusz" Zapolski Janusz od 1 VIII, poprzednio OS "Gustaw-Harnaś", ciężko ranny 17 VIII, VM
ppor., "Ryszard"Wysocki Stanisław od 1 VIII, poprzednio w "Gertrudzie", 23 VIII ciężko ranny w Komendzie Policji na Krakowskim Przedmieściu 1
por. "Stanisław" Wojs Tadeusz Klemens),

ODDZIAŁ SPECJALNY "GUSTAW-HARNAŚ"
Dowódca: sierż./por., "Janusz" Zapolski Janusz, do 1 VIII, potem dowódca własnej kompanii,
ppor./por. "Biskup", Krżyżanowski Seweryn, od 15 VIII, poprzednio w "Genowefie",
Zastępca: kpr. pchr./ppor., "Koń" Skrobik Kazimierz, od 1 VIII do 20 VIII przy komp. "Genowefa",
kpr. pchr./ppor., "Zawada" Skrobik Mieczysław, od 1 VIII do 4 VIII przy komp. "Grażyna",

SZPITALE: "KOPERNIKA". "KONOPCZYNSKIEGO", "PIĘKNA"
Komendant:
Tabeński Zbigniew (,,1596"), dr med., komendant szpitala na Kopernika
Żegliński Stefan (,,2024"), dr med., komendant szpitala na Konopczyńskiego

CZOŁOWKA SANITARNA SZPITALA "CZACKIEGO"
Komendant: Sitkowski Wacław, dr med., rentgenolog, komendant czołówki

PLUTON KARCZEWSKO-OTWOCKI

Dowódca: kpr. pchr. "Dobrosław", Sikorski Jan,
Zastępca: st. strz."Czarny" Kępka Tadeusz

Bibliografia
Eugeniusz Ajewski "Album Pamięci Narodowej"
Robert Bielecki "Gustaw" - "Harnaś" dwa powstańcze bataliony;
Bataliony AK "Gustaw" - "Harnaś" w powstaniu warszawskim w fotografii Wiesława W. Chrzanowskiego; 

Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.