Gustaw Harnaś
Historia powstania Batalionu

OKRES KONSPIRACJI 1939-1944

Środowisko Batalionu "Gustaw-Harnaś" wywodzi się z organizującej się od Pażdziernika 1939 r. konspiracji niepodległościowej, której członkami byli przede wszystkim przedwojenni, młodzieżowi działacze Stronnictwa Narodowego.

W miarę kształtowania się i rozwoju Polskiego Państwa Podziemnego, w konspiracji politycznej wyodrębniła się organizacja wojskowa pod nazwą Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW). W listopadzie 1942r weszła ona w ramach akcji scaleniowej, w skład Armii Krajowej. Okręg Warszawski NOW, jako zgrupowanie "Stolica" wszedł w skład Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.

Podobnie jak cała Armia Krajowa jednostki NOW "Stolica" przygotowywały się do zamierzonego w końcowej fazie wojny Powstania Powszechnego i do odtwarzania na terenie kraju Polskich Sił Zbrojnych. Cele te określały kierunek szkolenia, zakładający, że żołnierze AK - jako przyszła kadra dowódcza - winni wszyscy otrzymywać przeszkolenia podoficerskie i oficerskie.

W praktyce wyglądało to tak, że po zwerbowaniu i po przejściu tzw. szkolenia organizacyjnego (technika konspiracji, zagadnienia ideologiczne) i zaprzysiężeniu, żołnierze byli przydzielani do jednostki szkolnej, w której przechodzili szkolenie zasadnicze i podoficerskie (głównie teoretyczne). Po szkole podoficerskiej absolwenci otrzymywali przydział do jednostki liniowej, a niektórzy ponadto na przeszkolenie oficerskie.
Kobiety po zwerbowani, przejsciu szkolenia organizacyjnego i zaprzysięzeniu, kierowane były na szkolenie sanitarne a nastepnie na inne różne szkolenia: podstawowe wojskowe, przygotowanie do pracy w indenturze, słuzbach pomocniczych i łączności.
Po zaprzysiężeniu wielu członków NOW bylo równolegle kierowanych do takich prac jak: drukowanie i kolportaż gazet konspiracyjnych, intendentura (np. przygotowywanie i dostarczanie paczek na Pawiak) zdobywanie broni, wywiad itp.
W skład zgrupowanie "Stolica" (pod koniec okupacji) obok batalionu szkolnego wchodziły czteru bataliony szkieletowe: "Antoni", "Dominik", "Gustaw" oraz praski "Karol". Kryptonimami batalionów były imiona męskie, kompanie oznaczono imionami żeńskimi zaczynającymi się na tą samą literę co nazwa baonów.
W okresie przedpowstaniowym batalion szkolny zakończył działalność a jego ostatni absolwenci wraz z kadrą i pododziałami rozwiązanego batalion "Dominik", zasili pozostałe trzy bataliony. Batalion kadrowy "Antoni" wszedł w skład oddziałów bezpośrednio podporządkowanych Okręgowi Warszawskiemu AK. Batalion "Gustaw" przydzielony został do Obwodu "Śródmieście", a "Karol" do Obwodu "Praga"

Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.